ПРОГРАМ РАЗВОЈА ГРАДА ТРЕБИЊА У ПЕРИОДУ ОД 2020. ДО 2024. – ЗА ПРАВДУ И РЕД – ЛИСТА НЕБОЈШЕ ВУKАНОВИЋА

За правду и ред – листа Небојше Вукановића ПРОГРАМ РАЗВОЈА ТРЕБИЊА У ПЕРИОДУ ОД 2020. ДО 2024. ГОДИНЕ Требиње, 16.10.2020.год.                   ОСНОВНИ ПРОГРАМСКИ ЦИЉЕВИ Програм развоја града Требиња од 2020. до 2024. године представља природан наставак развоја идеја, пројеката и програма који је објављен 2012. године, а допуњен и дорађен 2016. године када је Централна…
Read more