Izvještaj sa sastanka Komisije za budžet i finansije Grada Trebinja

Danas, 29.01.2021.godine u 15.30 časova u zgradi Opštine Trebinja, održana je sednica komisije za budžet i finansije, u prisustvu 4 člana, odsutan je bio Blagoje Šupić, sa dnevnim redom sadržanim u 3 tačke. od kojih je najvažnija bila, predlog odluke o usvajanju budžeta grada Trebinja za 2021.godinu.Kratko uvodno izlaganje je održao Miro Gredo, v.d. načelnika…
Read more